Friday, August 20, 2010

Александър Мирчев обсъжда световните заключения за бързото нарастване на държавната намеса в борбата с кризата

Вашингтон, 19-ти Февруари, 2009г. - В интервю за телевизионното предаване "Гласът на Америка, д-р Александър Мирчев, виден експерт по икономическа политика и председател на Крул Корпорейшън, отговори на въпроси, звързани с предизвикателствата, пред които са изправени правителствата по целия свят в борбата с финансовата криза и икономическия спад. Той предложи сравнителния си анализ за спасителните варианти и настоящите мерки на разположение на правителството на САЩ и други икономики на Г-7 и на големите развиващи се пазари като Русия, Бразилия и Китай.

"Въпреки че най-голям е фокусът върху САЩ и други развити икономики, финансовата криза и едновременният рязък икономически спад, които са взаимно свързани помежду си и се засилват взаимно, представляват глобален феномен," посочва Мирчев. Той подчертава, че "почти всяка значителна икономическа криза води до разширена роля на държавата, насочена към целесъобразна борба със сериозните проблеми, които са налични. В този случай, прекаленото разчитате от страна на широката общественост (и някои финансови и промишлени институции) на правителството, задълбочаващо се още повече от общественото мнение, че е налице "крах на пазара, и дори на самия капитализъм, съчетано с често натоварен политически календар, който разбира се е претрупан от събития." Слонът в стаята и думата, започваща с буква „Д” а именно депресията, както и цените, които неизбежно оставят отпечатък върху обществото и дългосрочните последици."

"В целия борд, мерките се опитват да се наложат по един повече или по-малко последователен начин, като различни са концепциите за борба с широк спектър от неотложни въпроси – банки, изпаднали в несъстоятелност, токсични активи, пропаднали ипотеки, проблемна секюритизация, остарелите модели на индустрията, повишаващата се безработица и т. н., посредством увеличени правителствени или потребителски разходи, които са в размер, предимно равен на потребителско възстановяване. Практическите резултати от взаимодействието между тези понятия в контекста на глобалната декапитализация все още са неясни, а вероятно ще останат такива и в обозримо бъдеще , въпреки че в резултат на мерките, следва да има определено положително въздействие ", каза Мирчев.

"Тъй като все по-интензивната намеса от страна на държавната е вечефакт на пазарите, въпросът от средносрочна и дългосрочна перспектива е как да се изработят най-добрите методи за оползотворяване на тази намеса, с цел повишаване на производителността, конкурентоспособността и предприемачеството, с определен срок и прозрачна стратегия за излизане от кризата, и едновременно с това, за подпомагане и грижи за хората, които са били най-засегнати от икономическия спад и финансовата нестабилност. " В краткосрочен план, тези мерки би трябвало бързо да положат основите за повишаване на доверието на пазара, с цел борба с чувството на несигурност и меланхолията сред потребителите, производителите и инвеститорите в световен мащаб. В дългосрочен план, Мирчев смята, че икономическият пакет за възстановяване на правителството на САЩ ще трябва да включва "много творчески мерки" и най-важното, да се направи всичко възможно за частния сектор да стане част от процеса, за да може да се справи с извънредната икономическа ситуация и съпътстващата я финансова криза.

"Очевидно е, че националните и международните финансови системи трябва да бъдат фиксирани преди да започне сериозен процес по трайно икономическо възстановяване - ключът изглежда е в това да се обърнем към въпросите от ХХI век, а не да се опитваме да пуснем духа обратно в бутилката. Каквито и решения да бъдат лансирани за международната финансова система, те ще трябва да признаят и оползотворят, а не да ограничават новоразвиващата си същност, и да мислят в световен мащаб, а не да разчитат на "местните" мерки за справяне с кризата. Мерките може да включват постепенно изграждане на елементи на еден "глобален финансов супер-пазар" за масово участие, на базата на технологии и инфраструктура, която е вече съществува, който пазар да дава възможност на участниците и отделните потребители по един конструктивен начин, като по-скоро стимулира, отколкото да ограничава, и да създава ясни, последователни и прозрачни правила на играта, и, съответно, да дава напътствия за новата реалност. "

Взимайки за пример автомобилната индустрия, Мирчев посочи, че "изправено пред редица несполучливи решения, правителството на САЩ е изправено пред въпроса как да подпомогне индустрията за актуализиране на бизнес модела си за 21-ви век, усъвършенстване на технологията, и превръщане на страната в достатъчно продуктивна и конкурентноспособна. " Независимо от заявените цели, " малко вероятно е правителството ефективно да управлява автомобилния или други отрасли", заяви д-р Мирчев."Някои от въпросите, които трябва да бъдат зададени в този контекст, са: Ще бъде ли правителствената намеса на пазара успешна и какво означава успех; спасителната операция не удължава ли просто агонията на компании, които са "твърде големи, за да се провалят " и каква е цената на провала; какви са последиците от възнаграждаване на фирми с несправедливи предимства от страна на правителствотои и де факто избиране на победителите; коя е най-добрата стратегия за излизане от кризата? Ясно е, че мерките, предприети за подпомагане на един промишлен сектор, понякога водят до неочаквани последици за други сектори, да не говорим за задаващия се спектър на протекционизма. "

Икономическата криза засегна и развиващите се пазари и бързо развиващите се икономики, точно толкова, колкото засегна и развитите икономики. Мерките, предприети от правителствата на страните от Г-7 не само трябва да имат значително влияние, но и да предизвикват до известна степен, формата на техния собствен отговор на кризата. "Няма отделяне", според д-р Мирчевмерките на САЩ за възстановяване, както и тяхната ефективност, са взаимно зависими от развитието на останалата част от света."

"Икономиката и финансовите системи на развитите и развиващите се страни са преплетени; реформиращите мерки е необходимо да бъдат координирани, дори когато някои правителства са по-балансирани в интервенцията си от други." От гледна точка на Мирчев, нововъзникващите пазари като Русия, Китай, Бразилия и т.н., трябва да се издигнат до позицията на играчи с много по-голямо влияние в борбата с настоящата криза, и които да предизвикат възстановяването, съизмеримо с техния принос към глобалната икономическа активност. "Например, икономики, като Русия, ще трябва да бъдат ангажирани в процеса на подпомагане на глобалното икономическо възстановяване, както и тяхната роля трябва да бъде приемлива и от полза за всички участници, и очевидно трябва да се възприема като ползотворна от самата Русия." Неговото мнение е, че "непълното интегриране на развиващите се пазари в разрешаването на икономическата криза може не само да доведе до там, че те да се превърнат в част от проблема, но може и да доведе до значителна фрагментация на пазара, и дори, според някои, до една тенденция към промяна на посоката на процеса на глобализацията, която би могло да възпрепятства възстановяването. " Д-р Мирчев смята, че не само включването им, а по-скоро е необходим един нов тип координация и съгласуваност на мерките от страна на правителствата в развиващите се пазари и развитите икономики.

За да видите интервюто, посетете:

http://www.voanews.com/russian/2008-12-20-voa7.cfm.

За Крул Корпорейшън:

Крул Корпорейшън е фирма за извършване на консултации и управление на проекти, базирана във Вашингтон DC, специализирана в работата с икономически растеж, индустриално разширение, и въпроси по преструктурирането. Основана от Д-р Александър Мирчев през 1992г., Крул Корпорейшън инвестира в богатия си професионален опит, в развитието и реформите на пазара, като главно се фокусира върху нововъзникващите и бързоразвиващите се пазари. През годините фирмата е предоставила на клиентите си изключителни стратегически напътствия и професионални услуги в различни райони. Съчетавайки уникална комбинация от глобален достъп и разбиране на местните пазари, Крул са способни непрекъснато да реализират високи резултати и печалби more surgical and balanced in their intervention than others."